Elk ras of hond werd ooit gefokt met een bepaald doel. Bijvoorbeeld hoeden en bewaken van een kudde, opsporen van wild, trekken van een kar of slee, wedrennen of bewaken van een erf etc. Het zou ideaal zijn als u dagelijks tijd aan uw hond kon besteden om de bij zijn aanleg passende spelletjes te spelen: sporen uitzetten, een oude sok als prooi geven om te verscheuren, de krant uit de brievenbus laten halen enzovoort. De verschillende takken van hondensport bieden in verenigingsverband hiervoor tal van mogelijkheden
Parkeerterrein
TESO
Afvaarttijden bekijken
Copyright © 2024 by "Hsv DOS"  ·  Tekst en foto's van DOS zijn in eigen beheer geproduceerd. Alle rechten voorbehouden. 
Over HSV- DOS
Hier zit DOS
Hsv DOS
Oude schild
Oosterend
De Cocksdorp
HSV-DOS is in 1988 van start gegaan als zogenaamde 'wilde vereniging'. Sinds 1994 is ze aangesloten bij de Nederlandse Bond van Gebruikshondensportverenigingen afgekort NBG. Dit is een overkoepelend orgaan van werkhondenverenigingen in Nederland, die op haar beurt weer is aangesloten bij de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland en de Nederlandse Culturele Sport bond (NCS)
- Hond en baas verbeteren de conditie
- De hond kan zijn energie kwijt, zodat hij zich thuis niet op bijv. de meubels
  gaat uitleven
- Honden leren zich sociaal te gedragen tegenover mensen en andere honden
- Door samen te trainen ontstaat er een hechte band en meer begrip tussen
  baas en hond
- Een gehoorzame hond is een veilige verkeersdeelnemer
- vaak ontdekt de baas ongekende talenten bij zijn hond
Van een goed luisterende hond geniet u meer dan eentje die alle regels aan zijn laars lapt. Zonder opvoeding en het krijgen van leiding is een hond net zo ongelukkig als een kind dat aan zijn lot wordt over gelaten.
Een hond die aan de riem trekt, niet naar zijn baas komt, tegen mensen opspringt, bedelt, bijt, meubels vernielt, niet alleen kan zijn en dingen niet loslaat veroorzaakt veel frustratie en ergernis. Om dit te voorkomen of af te leren is het naast gezellig ook verstandig om in verenigingsverband uw hond te gaan trainen.
Het nut van hondensport
Waarom hondensport?
Live beelden bij de boot